IdèLab

IdéLab er et utviklings- og omstillingsprosjekt som retter seg mot både næringsliv og arbeidsledige med gode forretningsidéer.

IdéLab Bedrift startet høsten 2017 og går frem mot sommeren 2018. Målet er å gi kunnskap og gode rammer for vekst- og omstillingsarbeid. Spesielt rettes fokus på nye digitalisering, markeder internasjonalt, miljøteknologi, innovative anskaffelser.

Se mer informasjon for tema og tidspunkt på din lokale næringshage sin hjemmeside.